Name of funding opportunity

Lahden Teollisuusseuran Säätiön apurahat

Funding organisation website

http://www.lahdenteollisuusseuransaatio.fi/

Description

Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla liiketaloutta edistävää koulutus ja tiedotustoimintaa sekä teknistä ja taloudellista tutkimus-, hanke ja valistustoimintaa jakamalla apurahoja ja avustuksia.

Erityisesti tuemme edellä kuvattuja pro gradu ja diplomitöitä. Säätiöltä voi hakea myös muita apurahoja ja avustuksia, jotka kohdistuvat sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Application guidelines

Apurahoista, avustuksista ja palkinnoista päättää säätiön hallitus. Avustushakemuksia ja esityksiä saajista voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt. Esityksiä tehdään tai avustuksia haetaan täyttämällä säätiön kotisivuilla oleva sähköinen lomake ja lähettämällä se sähköpostitse asiamiehelle. Hakemukseen voi liittää parhaaksi katsomansa liitteet. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset kolmesti vuodessa.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.lahdenteollisuusseuransaatio.fi