Name of funding opportunity

Apurahat syksy 2020

Funding organisation website

https://www.kuuloliitto.fi/

Description

Kuuloliitto ry julistaa haettaviksi apurahoja vuodelle 2020 opintomatkojen, opiskelun sekä tutkimustyön tukemiseksi.

Apurahat on tarkoitettu:

  • kuulovammaisille opiskelijoille sekä
  • kuulovammaisten lasten hyväksi työskenteleville ja
  • kuulovammaisia lapsia koskevan tutkimustyön tukemiseksi.

1) Matka-apuraha: Myönnettävä matka-apuraha voi olla suuruudeltaan 100-1.000 euroa, yleisesti kuitenkin enintään 250 euroa.

2) Stipendi: Avustus huonokuuloisen tai kuuron opiskelijan opintojen tukemiseen (250-300 euroa).

3) Avustettava opinnäytetyö (tutkimusapuraha): Vähintään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoon liittyvä pro gradu tai diplomityö (enintään 500/1.000 euroa).

4) Tutkimusapuraha: Tutkimushankkeelta edellytetään lisensiaatti- tai väitöskirjatason tutkimusta tai muuta tieteelliset kriteerit täyttävää laajaa tutkimusta tai selvitystä (enintään 5.000 euroa).

5) Toiminta-avustus: Toiminta-avustukselta edellytetään, että avustettava toiminta tai hanke liittyy kuulovammaisalaan ja sen katsotaan merkittävästi edistävän huonokuuloisten asiaa tai kuulovammaisalaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Application guidelines

Apurahaa haetaan Kuuloliiton sivuilta löytyvällä lomakkeella: https://www.kuuloliitto.fi/kuuloliitto/apurahat/

Application period

- 31.10.2020

Categories