Name of funding opportunity

Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat

Funding organisation website

http://www.hengityssaatio.fi

Description

Kuopion Seudun Hengityssäätiö myöntää kuluvana vuonna apurahoja yhteensä enintään 100.000 euroa.

Tutkimuksen kohteena on oltava hengitysterveyden edistäminen tai hengitys- ja keuhkosairauksien tutkimus, hoito tai ennaltaehkäisy.

Vuonna 2021 apurahamyönnöissä huomioidaan erityisesti hankkeet, joiden teemana on ”Hengitysterveys ja ympäristöriskit” (ml. ilman epäpuhtaudet).

Puolet jaettavista apurahoista julistetaan väitöskirjatyön ja muiden opinnäytetyön tekijöiden haettavaksi ja puolet Post Doc -tutkijoiden haettavaksi tutkimusryhmien perustamiseen ja tutkimusryhmien jatkorahoitukseen. Sama tutkimusryhmä voi saada jatkorahoitusta enintään seuraavana kahtena vuonna. Jatkorahoitus edellyttää aina erillistä hakemusta ja hankkeen etenemistä suunnitelmien mukaan.

Application guidelines

Apurahat myönnetään pää­sääntöisesti vuosittain ilmoitettavan hakemus­ajan päättymisen jälkeen. Hakemuksia voi kuitenkin toimittaa jatkuvasti. Hallitus käsittelee apuraha­hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan. Apurahahakemus tehdään sähköisesti apurahajärjestelmässä. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle hallituksen tehtyä apuraha­päätöksen. Luettelo apurahojen ja avustusten saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan säätiön internet­sivuilla.

Linkki hakuohjeisiin: http://www.hengityssaatio.fi/5-Hakuohjeet