Name of funding opportunity

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) rahaston apurahat

Funding organisation website

http://www.KLYY.fi

Description

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja.

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja jaetaan vuonna 2021 enintään 25.000 EUR. Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun. Savolaisuus katsotaan eduksi.

Kasvivaurioapurahoja jaetaan vuonna 2021 enintään 2.000 EUR. Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Application guidelines

Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät yhdistyksen www-sivuilta: https://www.sll.fi/kuopio/apurahat. Sivulta löytyy linkki lomakkeeseen, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Tulostettu ja allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen, joka näkyy lomakkeen yläreunassa.