Name of funding opportunity

Kulturstipendium

Funding organisation website

http://www.kultur.ax/

Description

Ålands kulturdelegation beviljar kulturstipendier till enskilda kulturarbetare bosatta och verksamma på Åland samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om åländsk kultur. Stipendierna ska främja såväl kvalitet som bredd och mångfald i det åländska kulturlivet samt stödja kulturarbetare i att kunna verka professionellt.

Application guidelines

Ansökan görs digitalt. Mer information om ansökan: https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/kulturstipendium. Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15.