Name of funding opportunity

Koulutustuki

Funding organisation website

https://www.kopiosto.fi/avek/en_GB/

Description

AVEK tukee av-alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutusta myöntämällä sekä henkilökohtaisia apurahoja että tukea alan koulutustilaisuuksien järjestämiseen:

1) Koulutusapurahat: AVEK myöntää henkilökohtaisia koulutusapu­rahoja audiovisuaalisella alalla taiteel­lisissa, journalistisissa, taiteellis-teknisissä tai tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilökohtaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

2) Tutkimus- ja julkaisutuki: Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti tekijöiden jat­kotutkimushankkeiden sekä kirjallisten teosten tukemiseen. Tukea voidaan myöntää myös audiovi­suaalisen alan koulutuksen ja ammattilaisten käyttöön tarkoitetun koulutusmateriaalin tuot­tamiseen.

3) Kurssituki: Tuki on tarkoitettu eri tekijä- ja ammatti­ryhmille suunnattujen kurssien ja muiden kou­lutustilaisuuksien järjestämiseen. Niillä täyden­netään alan oppilaitosten tarjoamaa koulu­tusta.

Application guidelines

Tuesta päättää AVEKin koulutusjaosto, jonka seuraava kokous on 23.10.2018. Hakemuksen tulee olla AVEKissa ennen koulutuksen alkua ja viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusjaoksen kokousta. Lisätietoja WWW -sivuilta: http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/koulutustuki/fi_FI/koulutustuki/.

Application period

- October 2018

Contact information

AVEKin toimisto
puh. (09) 4315 2350

Categories