Name of funding opportunity

Kohdeavustukset Pohjanmaan maakunnan suomenkieliseen kulttuuritoimintaan

Funding organisation website

https://www.obotnia.fi/fi/kulttuuri/avustukset

Description

Avustus myönnetään kohdeavustuksena (ei toiminta-avustuksena tai yleisavustuksena) toimintaan, joka edistää maakunnan identiteettiä ja lisää suomenkielisen Pohjanmaan kulttuurin ja taiteen harrastusmahdollisuuksia, kulttuurista moninaisuutta sekä tekee maakunnan omaa kulttuuria ja taidetta tunnetuksi. Myös Pohjanmaan maakunnan suomenkielisten toimijoiden kulttuurivientiä voidaan tukea, ei kuitenkaan opinto-, harrastus- ja virkistysmatkoja. Avustusta ei myönnetä alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin eikä laitteiden ja toimitilojen hankinta-, ylläpito- ja huoltokustannuksiin.

Avustusta voivat hakea kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittavat ja tarjoavat yhdistykset, työryhmät ja yksityishenkilöt. Hakijana voi olla myös kunta, jos se toteuttaa hankkeen yhteistyössä yhden tai useamman Pohjanmaan maakunnan kunnan kanssa.

Application guidelines

Avustusta haetaan verkkosivulta https://www.obotnia.fi/fi/kulttuuri/avustukset löytyvällä lomakkeella, johon on liitettävä selkeä suunnitelma ja kuvaus talousarvioineen avustuskohteesta.