Name of funding opportunity

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Funding organisation website

http://kirkontutkimuskeskus.fi

Description

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. Apurahoja myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi. Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin. Hakijan jatko-opinto-oikeuden on oltava voimassa hakuajan päättymispäivänä. Apurahoja myönnetään vuosina 2022–2025 seuraaville painopistealueille:
• Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa
• Luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys
• Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen
• Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana
• Ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys

Application guidelines

Hakuohjeet keskuksen WWW-sivuilla: http://kirkontutkimuskeskus.fi/apurahat

Application period

09.08.2021 - 10.09.2021

Contact information

Anita Ågren
s-posti: anita.agren(at)evl.fi
puh. 040 5184299

Categories