Name of funding opportunity

Karjalan Kulttuurirahaston apurahat

Funding organisation website

http://www.karjalankulttuurirahasto.fi/

Description

Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimustatyötä, joka tapahtuu väitöskirjatasolla ja post.doc. tasolla. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Säätiö tukee ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa karjalaista kulttuuritoimintaa.

Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ja niiden alueella asuvien henkinen ja aineellinen vaurastuminen sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri.

Application guidelines

Apurahaa haetaan ainoastaan sähköisesti säätiön www-sivuilta: http://www.karjalankulttuurirahasto.fi
Postitse tai tavallisella sähköpostilla tms lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika: 1.11.2020 – 31.01.2021