Name of funding opportunity

Karjalan Kulttuurirahaston apurahat

Funding organisation website

http://www.karjalankulttuurirahasto.fi/

Description

Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiön apurahatoiminnan painopistealueena on Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Karjalankannas. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Application guidelines

Apurahaa haetaan ainoastaan sähköisesti säätiön www-sivuilta: http://www.karjalankulttuurirahasto.fi.