Name of funding opportunity

Karjalaan, karjalaisuuteen tai karjalaiseen kulttuuriin liittyvät apurahat

Funding organisation website

http://www.karjalansaatio.fi/

Description

Apurahoja myönnetään:
1. Karjalaan ja karjalaiseen kulttuuriin liittyvään tieteelliseen ja muuhun tutkimukseen
2. Karjalaa ja karjalaisuutta koskeviin yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöihin
3. Hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea ja kehittää karjalaisen kulttuurin tutkimista, edistämistä ja säilyttämistä.

Apurahoja myönnetään sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Application guidelines

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
– hakijan yhteystiedot (sähköposti, puhelin ja postiosoite)
– avustuksen käyttötarkoitus – selvitys hankkeesta, johon apurahaa haetaan
-haettavan apurahan määrä
– hankkeen kustannusarvio (tuotot ja kulut)
– selvitys samaan tarkoitukseen haettavista tai saaduista apurahoista

Hakemukset tulee toimittaa 31.1.2019 mennessä joko sähköpostilla s.suokas(at)outlook.com tai postitse osoitteeseen Karjalan Säätiö, c/o asiamies Sari Suokas, Valhallankuja 2 A 4, 01200 Vantaa.

Päätökset tehdään touko-kesäkuussa 2019.