Name of funding opportunity

Kansan Sivistysrahaston apurahahaku

Funding organisation website

http://www.sivistysrahasto.fi

Description

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.

Säätiö jakaa apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille vuosittain noin 400.000 eurolla

Application guidelines

Sivistysrahaston apurahahaku tapahtuu sähköisesti. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta http://www.sivistysrahasto.fi.