Name of funding opportunity

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat

Funding organisation website

https://hel.fi/helsinki/en

Description

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita. Jaossa on yhteensä 73 000 euroa.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:
– kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset
– kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset
– kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi
– helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri tai
– kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä.

Lisätietoja hakemusten arviointikriteereistä löytyy hakulomakkeelta.

Application guidelines

Hakemukset toimitetaan tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 4.3.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi. Hakulomakkeet ovat saatavana osoitteessa: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-tutkimukset/apurahat_ja_palkinnot/tutkimusapurahat

Application period

02.02.2020 - 04.03.2020

Categories