Name of funding opportunity

Harkinnanvaraiset avustukset

Funding organisation website

http://www.ym.fi

Description

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, jotka myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 valtion talousarviossa tähän määrärahaa.

Valtionavustusta voidaan myöntää ympäristöministeriöstä seuraaviin tarkoituksiin:
– valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan;
– valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan;
– saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan;
– seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Application guidelines

Lisätietoa ja linkit hakulomakkeisiin: http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset