Name of funding opportunity

Harkinnanvaraiset avustukset

Funding organisation website

http://www.ym.fi

Description

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 valtion talousarviossa tähän määrärahaa.

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia
– valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille;
– valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille;
– saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan;
– seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Tarkemmat tiedot ja linkin sähköiseen hakulomakkeeseen löytyvät ympäristöministeriön verkkopalvelusta: https://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/Avoimet_haut/Ymparistoministerion_hallinnonalan_vuode(52324)

Application guidelines

Hakemukset ympäristöministeriölle tulee toimittaa viimeistään 2.12.2019 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa.