Name of funding opportunity

Globaaliin ympäristökriisiin liittyvät ratkaisut ja erityisesti päästöjen nopeat leikkaukset

Funding organisation website

http://www.tahsaatio.fi/en/

Description

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Säätiö ei todennäköisesti tule järjestämään avoimia apurahahakuja. Tuettavat hankkeet tunnistetaan tai luodaan dialogissa kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa, asiantuntijatietoon pohjaten.

Application guidelines

Tuettavien hankkeiden tärkein valintakriteeri on arvio siitä, kuinka tehokkaasti ne luovat edellytyksiä päästöjen nopealle alasajolle tai merkittävälle vähentämiselle. Kaikki tuettavat hankkeet arvioidaan tämän kriteerin perusteella.

Tuettavien hankkeiden ja projektien edellytyksenä ovat paitsi nopeasti todennettavat päästöleikkaukset myös tekojen skaalautuvuus. Tavoitteena on myös luoda innostavia ja vaikuttavia esimerkkejä, joita muut voivat ottaa käyttöönsä ja kehittää eteenpäin. Lisäksi kumppanuuksilta edellytetään kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäristökriisiin: ilmaston lämpenemiseen on puututtava niin etteivät ratkaisut ole ristiriidassa siihen tiiviisti kytkeytyneiden muiden kestävyysongelmien – elonkirjon hupeneminen, eriarvoistuminen, vesistressi globaali jäteongelma – kanssa.

Haluatko olla yhteydessä liittyen rahoituksen hakemiseen? Tarkista ensin, osuuko ehdottamasi hanke säätiön ilmastohankkeiden kriteereihin:

– Rahoitusta tai muuta tukea etsivä hankkeeni on ilmastovaikutuksiltaan nopea ja tehokas
– Hankkeeni lähestyy ilmastokriisiä systeemisenä ongelmana, ja huomioi siihen kytkeytyneet ekologiset ja sosiaaliset ongelmat
– Hankkeeni tarjoaa skaalautuvan ratkaisun

Kolme kertaa kyllä? Hienoa. Paras tapa edetä on lähettää sähköpostia kehitysjohtaja Anna Herlinille: anna(at)tahsaatio.fi.

Application period

Continous call

Contact information

Anna Herlin
s-posti: anna(at)tahsaatio.fi.

Categories