Name of funding opportunity

Forskningsstipendier

Funding organisation website

http://www.stvif.fi

Description

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Grundtanken är att stöda den unga forskaren och prioriteringen ligger vid att stöda: -Kortare 1-3 månaders forskarvistelser vid universitet eller institutioner för att anknyta nya kontakter, främja för forskaren nytt samarbete och hämta tillbaka nya metoder eller annat spetskunnande för doktorander och unga postdoktorala forskare. Därutöver är vi öppna för att stöda övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde.

Application guidelines

Ansökan görs elektronisk på webbsidan: https://www.stvif.fi/forskarstipendier/.
Stipendier kan sökas kontinuerligt under året. Beslut görs kvartalsvis.