Name of funding opportunity

Finnfoton kohdeapuraha

Funding organisation website

https://finnfoto.fi/

Description

Finnfoto edustaa koko valokuvausalaa ja sen valokuvaajille myöntämät apurahat ovat kaikille kuvaajille – sekä ammattilaisille että harrastajille – avoimesti haettavissa. Finnfoto pyrkii apurahapolitiikallaan edistämään laadukasta valokuvausta.

Apurahoja voi hakea monenlaisiin kohteisiin: näyttely- ja julkistamiskustannuksiin, kouluttautumiseen, oman tai muiden ammattitaidon kehittämiseen (esim. verkkokoulutusten tuottamiseen), alan tutkimustyöhön, laadukkaiden valokuvateosten painatuskustannuksiin, opintomatkoihin ja taiteelliseen työskentelyyn. Apurahoja myönnetään sekä hankkeiden kuluihin että työskentelyyn.
Hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia.

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle. Tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo meneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin, eikä myöskään laitehankintoihin tai työmatkoihin.

Application guidelines

Apurahatoimikunta koostuu hallituksen asettamasta asiantuntijoiden ryhmästä. Toimikuntaan kuuluu viisi henkilöä. Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Finnfoto:n hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät Finnfoton www-sivuilta: http://finnfoto.fi/apuraha/

Finnfoton kohdeapurahahaku on keväällä ja syksyllä. Syksyn apurahahaku päättyy 12.11.2021 klo. 16.00.

Application period

01.10.2021 - 12.11.2021

Contact information

Tiedustelut mielellään puhelimitse 045-1373540
tai sähköpostitse toimisto(at)finnfoto.fi

Categories