Name of funding opportunity

Extra forskningsstipendium för hösten 2020

Funding organisation website

http://www.nafnet.fi/

Description

På grund av koronasituationen och dess effekt på forskare förlänger det Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf möjligheten att söka extra forskningsstipendium och breddar forskningsansökningarnas teman.

Ansökan öppnas måndagen den 7 september 2020 och avslutas torsdagen den 15 oktober 2020 kl 16.00. Forskningsstipendium som kan delas ut är max. 20 000 euro.

På grund av koronasituationen och rörelsebegränsningarna har det uppstått behov av att hitta innovativa lösningar för att upprätthålla och förbättra det Nordiska administrativa samarbetet.

Stipendium kan ansökas kring teman som berör upprätthållandet och främjandet av intresset för offentlig förvaltning och förvaltningsrättskipning samt ökandet av kunskapen om förhållandena inom förvaltningen i de andra Nordiska länderna.

Stipendium kan även sökas för ett slags ”startkapital” (”seed money”) för beredning av nya ansökningar kring temat kring temat ”Nordisk beredskap i en krissituation”

Av ansökan ska framgå hur den främjar nordiskt samarbete och vilken dess anknytning till förvaltningen är.

Stipendiet berör speciellt olika utvecklingsprojekt som hjälper till att hitta lösningar.
Stipendiet kan ansökas antingen för att genomföra eller förbereda utvecklings- eller forskningsprojekt.
Ifall det är fråga om att förbereda en forskningsansökan måste den som beviljats medel ange det slutliga sökmålet (I regel annat än NAF) då rapporteringen om de beviljade medlen lämnas in.
Sökande kan vara forskare, forskargrupper, organisationer, föreningar eller myndigheter.

Application guidelines

Forskningsstipendium söks genom att fylla en elektronisk ansökningsblankett inklusive bilagor. Till ansökan bifogas en forskningsplan (max. 1 sida), CV och budget. Ansökan kan göras på finska eller svenska.

Ansökan lämnas in senast den 15. oktober kl 16.00.
Ansökningsblanketten finns på denna webbsida: https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/pieni-tutkimusapuraha/

Observera att försenade ansökningar eller ansökan som saknar nödvändig information eller bilagor behandlas ej. Förbundet behandlar endast elektroniska ansökningar.

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.

Application period

07.09.2020 - 15.10.2020

Contact information

Frågor kring ansökningarnas innehåll kan riktas till universitetslektor, NAF styrelsemedlem, Sebastian Godenhjelm. Epost: sebastian.godenhjelm(at)helsinki.fi

Tekniska frågor kring ansökan kan riktas till NAF:s sekreterare Laura Karjalehto. Epost: sihteeri(at)nafnet.fi

Categories