Name of funding opportunity

Expeditionsstipendium

Funding organisation website

http://www.nordenskioldsamfundet.fi/

Description

Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete. Begreppet ”expedition” uppfattas mycket brett, i det kan ingå allt från utgrävningar av kinesiska fossil till stadsforskning i Afrika.
Behöriga att ansöka är personer som är bosatta i ett nordiskt land och innehar doktorsgrad.

Application guidelines

Anvisningarna finns på Samfundets webbsida http://www.nordenskioldsamfundet.fi/.