Name of funding opportunity

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Funding organisation website

http://www.psr.fi

Description

Erityisavustukset, joiden on kohdistuttava tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoiminnan edistämiseen, myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.

Avustusta voidaan myöntää myös henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuihin apurahoihin ja stipendeihin. Edellytyksenä henkilökohtaisen apurahan ja stipendin myöntämiselle on, että hakijan saamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi laajemmin kuin vain hänen omassa työssään tai työyhteisössään. Apurahoja ei myönnetä pro gradu -töiden, diplomitöiden, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja muiden perustutkintoon sisältyvien opinnäytetöiden tekemiseen, eikä myöskään koulutukseen, jossa hakijan tavoitteena on pätevöityä vain henkilökohtaisesti omassa työssään tai oman työyhteisönsä hyödyksi.

Application guidelines

Avustusta haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla. Vapaamuotoisia hakemuksia ei käsitellä. Lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Palosuojelurahaston WWW-sivuilta osoitteesta http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittamishankkeisiin. Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella: psr(at)intermin.fi.

Application period

February 2018 - 31.05.2018

Contact information

Pääsihteeri Johanna Herrala
puh. 0295 488 460
s-posti: johanna.herrala(at)intermin.fi

Categories