Name of funding opportunity

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Funding organisation website

http://www.psr.fi

Description

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Syksyn 2019 haun aihealueet ovat:
Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa

Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin. Kaikkien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulee kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoi-minnan edistämiseen.

Application guidelines

Avustusta haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla. Vapaamuotoisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päivitetyt lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Palosuojelurahaston internetsivuilta osoitteesta www.psr.fi/erityisavustukset.

Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella psr@intermin.fi.

Application period

- 15.12.2019

Contact information

Palosuojelurahaston sihteeristö
s-posti: psr@intermin.fi

pääsihteeri Johanna Herrala
s-sposti: johanna.herrala@intermin.fi
puh. 0295 488 460.

Categories