Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahasto julistaa haettavaksi apurahoja 12 000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden. Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2018 aikana.

Application guidelines

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat: tutkimuksen aihe, tutkimuksen tausta, tutkimussuunnitelma, aineisto ja menetelmät, eettiset näkökohdat, tutkimuksen merkitys, kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta, ja järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista.

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 29.9.2017 klo 16 mennessä osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki, sähköpostitse elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi.