Name of funding opportunity

Villa Lanten Arkkitehtistipendi vuodelle 2018

Funding organisation website

http://www.irfrome.org

Description

Stipendi myönnetään suomalaiselle arkkitehtiopiskelijalle kuuden kuukauden tai yhden lukukauden opintoihin ja tutkimukseen Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden 2018 aikana. Stipendiaatin tulee olla Suomen kansalainen ja hänen tulee esittää lausunto professoriltaan. Etusija annetaan opiskelijoille, joiden opintokokonaisuudelle työskentely Villa Lantessa olisi hyödyksi ja joilla voidaan arvioida olevan hyvät mahdollisuudet saattaa opintonsa loppuun menestyksellä. Valinnassa huomioidaan myös maisema-arkkitehdit.

Arkkitehtistipendin rahoittaa Waldemar von Frenckells stiftelse.

Application guidelines

Hakemukset on toimitettava yhtenäisenä pdf:nä (max. koko 2 MB) viimeistään 30. syyskuuta 2017 klo 16 säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille: nissin(at)irfrome.org. Hakemukseen tulee liittää henkilö- ja yhteystiedot, lyhyt työsuunnitelma, selvitys opintomenestyksestä, professorin lausunto sekä mahdolliset suositukset. Lausunnon ja mahdolliset suositukset voi lähettää myös suoraan apulaisasiamiehelle.

Application period

01.09.2017 - 30.09.2017

Contact information

Institutum Romanum Finlandiae apulaisasiamies: nissin(at)irfrome.org

Categories