Name of funding opportunity

Tutkimusapurahat

Funding organisation website

http://www.mlltutkimussaatio.fi

Description

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsuutta sekä lasta, nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Tutkimussäätiö myöntää vuodeksi 2018 tutkimusapurahoja ensisijaisesti lasten ja nuorten leikkikulttuuria, digitaalista kasvuympäristöä, mielenterveyttä sekä vanhemmuuden tukea koskeviin väitöstutkimuksiin.

Application guidelines

Apurahahakemukseen tulee liittää ansioluettelo, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen ohjaajan lausunto. Lisäksi hakemukseen voi liittää suosittelijan lausunnon. Hakemukset toimitetaan 10.11.2017 mennessä MLL:n tutkimussäätiölle. Lisätietoa ja hakulomakkeet: marie.rautava(at)mll.fi sekä http://www.mlltutkimussaatio.fi.