Name of funding opportunity

Tunnustuspalkinto

Description

Väinö Kanniston rahasto jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla. Tunnustuspalkinnon suuruus on 1 000 EUR. Palkinto annetaan Suomessa suomen kielellä tai jollakin suurkielellä, ensisijaisesti englannin kielellä tehdystä opinnäytteestä. Tähän mennessä kaikki palkitut ovat olleet väitöskirjoja.

Application guidelines

Hoitokunta pyytää kuolleisuus- ja terveystutkimusta harjoittavilta yliopistojen laitoksilta esityksiä opinnäytteistä, jotka on hyväksytty aikavälillä syyskuu 2015 – elokuu 2017 ja jotka voisivat tulla kysymykseen palkintoa jaettaessa. Esitykseen pyydetään liittämään opinnäytejulkaisu, opinnäytteen tiivistelmä sekä opinnäytteestä annetut lausunnot.

Esitykset tulee lähettää 31.8.2017 mennessä osoitteella: Tiina Helamaa, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, PL 849, 00101 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Tunnustuspalkinto”.

Tunnustuspalkinto jaetaan yleensä kyseisen vuoden syksyllä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen seminaarissa, jonne palkinnon saaja kutsutaan pitämään esitelmä. Asiasta ilmoitetaan asianosaisille myöhemmin. Allekirjoittaneet sekä muut hoitokunnan jäsenet antavat mielellään lisätietoja.

Application period

- 31.08.2017

Contact information

Puheenjohtaja Eija Koivuranta, puh. 09 228 05101, eija koivuranta(at)vaestoliitto.fi

Sihteeri Tiina Helamaa, puh. 09 228 05 126, tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi

Categories