Name of funding opportunity

Matka-apurahat

Funding organisation website

http://www.pelisaatio.fi

Description

Vapaamääräisiä matka-apurahoja myönnetään rahapelaamisen yhteiskunnallisia tai kulttuurisia ulottuvuuksia käsittelevien tieteellisten kongressiesitelmien, posterien tai paneeliosallistumisen aiheuttamiin matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin. Myös kansainvälisen korkean profiilin yhteishankkeen edistämistä ja rahapeliaiheista etnografista kenttätyötä voidaan rahoittaa. Myönnetty apuraha velvoittaa matkustajavakuutuksen ottamiseen. Päivärahoja ei makseta.

Application guidelines

Hakemukset postitetaan Pelitoiminnan tutkimussäätiöön viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä (osoite PL 562, 00101 Helsinki). Kotimaan postileima viimeiseltä hakupäivältä riittää. Ulkomailta postitettujen hakemusten on saavuttava perille hakuajan päättymiseen mennessä. Lisätietoja hakuohjeista WWW -sivulta: http://www.pelisaatio.fi/apurahat/hakuohjeet/