Name of funding opportunity

Klassisen musiikin apurahat

Funding organisation website

https://vuorionsaatio.fi/

Description

Viljo ja Maire Vuorion säätiön tarkoituksena on klassisen musiikin harrastuksen edistäminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen Vaasassa. Toiminnan pääpaino on musiikkitapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Säätiö myöntää apurahojayksittäisille musiikin harrastajille ja yhteisöille. Apurahat on tarkoitettu vaasalaisten klassisen musiikin opiskelijoiden ja harrastajien opintojen tukemiseen, sekä muun musiikkitoiminnan tukemiseen ja pienimuotoisten musiikkitapahtumien järjestämiseen Vaasassa.

Application guidelines

Apurahaa haetaan säätiön www-sivun kautta: https://vuorionsaatio.fi/fi/apurahat-ja-stipendit