Name of funding opportunity

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön apurahat

Description

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta.

Pääosa säätiön rahoituksesta suunnataan jatko- ja täydennysopintojen apurahoihin. Perustutkintoon kuuluvia opintoja säätiö ei rahoita.

Painopisteenä ovat henkilökohtaiset apurahat, joita myönnetään perustutkinnon suorittaneille väitöskirjan laadintaan tai jo väitelleille täydennysopintoihin.

Säätiö voi myöntää apurahoja myös seuraaviin tarkoituksiin:
•Ulkomaisten huippututkijoiden kutsumiseen lyhyeksi ajaksi Suomeen.
•Suomessa järjestettäviin tieteellisiin kongresseihin, jotka lisäävät tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elintarviketeollisuuden kesken.
•Tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa tehtäviin hankkeisiin, jotka hyödyttävät laajasti elintarvikealaa.

Harkinnan mukaan säätiö voi tukea myös muuta toimintaa, joka vahvistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta.

Application guidelines

Ohjeet apurahan hakemiseen on kerrottu https://www.etl.fi/etl/tutkimussaatio.html