Name of funding opportunity

Björkqvistin rahaston stipendit ja apurahat

Funding organisation website

http://www.kangasala.fi/

Description

Rahastosta myönnetään stipendejä ja apurahoja Kangasalan perusopetuksen koulusta tai lukiosta päättötodistuksen saaneille opiskelijoille. Stipendin tai apurahan voi saada yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa opiskeluun, tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan.

Apuraha voidaan myöntää niin ikään hakijalle, jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää Kangasalan henkistä tai aineellista kulttuuria.

Tutkimusapurahoja myönnettäessä jakoperusteina ovat tutkimuksen merkittävyys ja työn edistyminen, tutkimussuunnitelman laatu ja suositukset. Palkkauskustannuksiin ja päivärahoihin tutkimusapurahaa ei myönnetä. Opiskelustipendejä ei myönnetä pelkkään perustutkinto-opiskeluun eikä työharjoitteluun. Myöntäminen edellyttää mm. hyvää opintomenestystä.

Apurahoina ja stipendeinä jaetaan enintään 60.000 euroa.

Application guidelines

Hakemuslomakkeen voi tulostaa Kangasalan kaupungin WWW-sivuilta osoitteesta http://www.kangasala.fi/Ajankohtaista tai noutaa Kangasalan kaupungin sivistyskeskuksen toimistosta os. Kunnantie 1.

Hakemus vaadittavine liitteineen osoitetaan stipendilautakunnalle ja postitetaan osoitteella: Kangasalan kaupunki, Kirjasto ja kulttuuri, PL 31, 36201 Kangasala.

Hakemuksen liitteineen on oltava perillä viimeistään pe 23.11.2018 klo 15.00 mennessä.

Jakotilaisuus järjestetään ti 5.2.2019.

Application period

29.10.2018 - 23.11.2018

Categories