Name of funding opportunity

Björkqvistin rahaston stipendit ja apurahat

Funding organisation website

http://www.kangasala.fi/

Description

Rahastosta myönnetään stipendejä ja apurahoja Kangasalan perusopetuksen koulusta tai lukiosta päättötodistuksen saaneille opiskelijoille. Stipendin tai apurahan voi saada yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa opiskeluun, tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan.

Apuraha voidaan myöntää niin ikään hakijalle, jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää Kangasalan henkistä tai aineellista kulttuuria.

Tutkimusapurahoja myönnettäessä jakoperusteina ovat tutkimuksen merkittävyys ja työn edistyminen, tutkimussuunnitelman laatu ja suositukset. Palkkauskustannuksiin ja päivärahoihin tutkimusapurahaa ei myönnetä. Opiskelustipendejä ei myönnetä pelkkään perustutkinto-opiskeluun eikä työharjoitteluun. Myöntäminen edellyttää mm. hyvää opintomenestystä.

Apurahoina ja stipendeinä jaetaan enintään 60.000 euroa.

Application guidelines

Hakemuslomakkeen voi tulostaa Kangasalan kaupungin verkkosivuilta osoitteen https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/ kautta tai noutaa Kangasalan kaupungin neuvonnasta os. Kunnantie 1.

Hakemus vaadittavine liitteineen osoitetaan stipendilautakunnalle ja postitetaan osoitteeseen: Kangasalan kaupunki, Stipendilautakunta / Kulttuuripalvelut, PL 31, 36201 Kangasala

Hakemuksen liitteineen on oltava perillä viimeistään pe 22.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Stipendit ja apurahat jaetaan 5.2.2020 pidettävässä tilaisuudessa.

Application period

23.10.2019 - 22.11.2019

Contact information

Lisätietoja antavat toimistosihteeri Kati Wendelin
puh. 044 486 0447

ja hyvinvointijohtaja Kati Halonen
puh. 044 486 0470.

Categories