Name of funding opportunity

Bidrag

Funding organisation website

https://www.hogskolestiftelsen.fi/

Description

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut stipendier, bidrag och projektfinansiering, som kan sökas av anställda och studerande vid de högskolor som verkar i Österbotten.

Mål för de bidrag och stipendier stiftelsen delar ut är följande:

  • Framtidens lärande i det digitala samhället
  • Högre teknikutbildning
  • Välfärd i Svenskfinland

Application guidelines

Läsa om ansökningar och rapportering på: https://www.hogskolestiftelsen.fi/ansok-om-bidrag/