Name of funding opportunity

Argumenta 2018

Funding organisation website

https://skr.fi/en

Description

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.

Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea kattamaan seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kuluja. Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100.000–150.000 euroa.

Apurahahakemus tehdään tieteellisen hanketyöryhmän nimissä. Työryhmässä tulee mielellään olla edustettuna hankkeen kattamat eri tieteenalat. Yksi työryhmän jäsenistä toimii hankkeen vastuuhenkilönä.

Application guidelines

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on avoinna verkkopalvelussa https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä.

Hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/argumenta-2020/argumenta-apurahan-hakuohje