Name of funding opportunity

Apurahoja tieteelliseen tutkimukseen

Funding organisation website

http://www.ottomalm.fi/

Description

Apurahat on tarkoitettu vähintään maisterin tai vastaavan tutkinnon suorittaneille tutkijoille.

Application guidelines

Hakemukset liitteineen (lyhyt tutkimussuunnitelma (korkeintaan 4 sivua), budjetti, CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta (osoite: http://www.ottomalm.fi/), mistä löytyy myös tarkempia ohjeita. Työskentelyapurahoja myönnetään korkeintaan puoleksi vuodeksi.