Name of funding opportunity

Apurahoja hyönteistieteelliseen tutkimukseen

Funding organisation website

http://www.suomenhyonteistieteellinenseura.org

Description

Suomen Hyönteistieteellinen Seura myöntää apurahoja opinnäytetöihin, tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvikekuluihin. Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä kustannussuunnitelma.

Jaettava summa on vuonna 2021 yhteeensä n. 10.000 euroa. Gradun kuluihin voi saada tukea 500 euroa ja muihin hankkeisiin enintään 3.000 euroa. Apurahaa ei myönnetä kolmannen osapuolen palkkaukseen tai palkkioihin. Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen.

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Myönnetyt apurahat julkistetaan helmikuun vuosikokouksessa ja maksetaan huhtikuun loppuun mennessä.

Application guidelines

Apurahoja haetaan hakemuslomakkeella, joka on saatavilla Suomen Hyönteistietteellisen Seuran www-sivuilta https://www.suomenhyonteistieteellinenseura.org.

Application period

- 22.01.2021

Contact information

Ilpo Mannerkoski
s-posti: ilpo.mannerkoski(at)kolumbus.fi

Categories