Name of funding opportunity

Apurahoja hyönteistieteelliseen tutkimukseen

Funding organisation website

http://www.suomenhyonteistieteellinenseura.org

Description

Suomen Hyönteistieteellinen Seura myöntää apurahoja opinnäytetöihin, tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvikekuluihin. Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä kustannussuunnitelma.

Jaettava summa on yhteensä n. 10.000 euroa. Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen. Apurahan käytöstä tehdään selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Myönnetyt apurahat julkistetaan helmikuun vuosikokouksessa ja maksetaan huhtikuun lopussa.

Application guidelines

Apurahoja haetaan hakemuslomakkeella, joka on saatavilla Suomen Hyönteistieteellisen Seuran WWW-sivuilta http://suomenhyonteistieteellinenseura.org.

Application period

- 24.01.2019

Contact information

Ilpo Mannerkoski
s-posti: ilpo.mannerkoski(at)ymparisto.fi

Categories