Name of funding opportunity

Apurahoja geologisiin ja ympäristöprojekteihin vuodelle 2021

Funding organisation website

http://khrenlund.fi/en/

Description

Säätiön tarkoituksena on edistää malmien ja hyödyllisten mineraalien sekä teknisesti hyödynnettävien kallioperä-, maaperä-, sekä pohjavesiesiintymien etsimistä ja hyväksikäyttöä Suomessa. Avustustoiminnan piiriin kuuluu mm. uusien tai aikaisemmin löydettyjen kallioperä-, mineraali-, tai pohjavesiesiintymien geologinen tutkiminen ja teknis-taloudelliset selvitykset sekä julkaisu- tai muu toiminta, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta niitä tieteenaloja kohtaan jotka kuuluvat Renlundin säätiön piiriin, sekä tukea niiden tieteenalojen opetusta.

Application guidelines

Rahoitushakemukset lähetetään sähköisesti säätiön WWW-sivujen kautta: http://www.khrenlund.fi.
Linkki on auki 15.09.–30.11.2020 välisenä aikana.

Application period

15.09.2020 - 30.11.2020

Categories