Name of funding opportunity

Haussa ratkaisuja ympäristönsuojelun edistämiseksi

Funding organisation website

http://www.nessling.fi

Description

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti ratkaisuhakuisia postdoc- ja väitöskirjahankkeita, joiden tulokset vaikuttavat ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen. Tuemme myös ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.

Säätiön tutkimus ja muu tuettu toiminta jaetaan syksyn 2019 haussa viiteen ilmiöön, joihin liittyviä ratkaisuja hakijat ehdottavat. Hanke voi ratkaista myös useampaa alla mainittua ilmiötä.

1. Ilmastonmuutos
2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
4. Vesiriskit
5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Application guidelines

Apurahaa haetaan sähköisesti. Tarkemmat hakuohjeet ja rahoituksen kriteerit löytyvät säätiön www-sivuilta http://www.nessling.fi.

Application period

12.08.2019 - 13.09.2019

Contact information

Säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola
s-posti: minttu.jaakkola(at)nessling.fi

Categories