Name of funding opportunity

Apurahat Turun yliopiston opettajille, tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkimusryhmille

Funding organisation website

http://www.turunyliopistosaatio.fi

Description

Turun yliopiston opettajien, tutkijoiden, jatko-opiskelijoiden ja tutkimusryhmien haettaviksi apurahoja seuraaviin kohteisiin: nuoren tutkijan apurahat, tutkimusapurahat (projektit), kongressi- ja tutkimusmatkat ulkomaille, vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsuminen, opetusretket sekä tutkijahuonestipendit Granö-keskukseen Tarttoon.

Application guidelines

Hakemukset tehdään Turun Yliopistosäätiön apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tutkijahuonestipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lisätiedot: http://www.utu.fi/fi/yksikot/yliopistosaatio/Sivut/home.aspx.

Kevään haku helmikuussa (kaikki apurahat), syksyn haku syyskuussa (kongressi- ja tutkimusmatkat ulkomaille sekä tutkijahuonestipendit). Tarkemmat ohjeet ja hakuajat hakujulistuksissa.