Name of funding opportunity

Apurahat, stipendit

Funding organisation website

http://www.vkl.fi/vts/vts

Description

1) Jatko-opintoapurahoja myönnetään kotimaassa tai ulkomailla opintojaan jatkaville henkilöille, joiden tavoitteena on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Apuraha on tarkoitettu kokopäivätoimiseen jatko-opiskeluun.

2) Opinnäyteapurahat myönnetään diplomityön tai pro gradu -työn tekijöille.Hakemuksessa on oltava työtä valvovan professorin lausunto.

3) Säätiön toimialalla yrityksen teknisissä tai liikkeenjohdon tehtävissä työskenteleville myönnetään koulutusapurahoja, jotka edistävät ammattitaidon kehittymistä.

4) Matka-apurahoja myönnetään alan tutkijoille ja opettajille sekä säätiön toimialalla työskenteleville henkilöille osaamisen kehittämiseksi. Apurahan saajan pitää laatia selvitys apurahan käytöstä ja artikkeli, joka voidaan julkaista säätiön verkkosivuilla ja/tai alan lehdessä.

5) Vuosittain myönnetään stipendejä alan ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa ammatillisissa aineissa parhaiten menestyneille. Stipendit myönnetään opintojen päättyessä opettajien suositusten pohjalta.Säätiö palkitsee myös kaksi hyvää pro gradu- ja/tai diplomityötä professorien suositusten perusteella.

Application guidelines

Rahoituspäätöksiä tehdään 5–6 kertaa vuodessa lukuun ottamatta jatko-opinnäytteitä, joista päätetään kahdesti vuodessa. Hakemukset tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Lisätietoa ja linkki apurahajärjestelmään osoitteessa: http://www.vkl.fi/vts/tutkimustuki_ja_apurahat/apurahat.

Application period

Continous call

Contact information

Säätiön asiamies Helene Juhola
puh. (09) 22877 220
s-posti: helene.juhola(at)viestintaalantutkimussaatio.fi

Categories