Name of funding opportunity

Apurahat opintojen tukemiseen

Funding organisation website

http://www.konkordia-liitto.com

Description

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain.
1) väitöskirjan tekemistä varten työskentelyapurahoja seuraavilla aloilla v. 2022: Filosofia, Teologia, Gender-tutkimus, Kielitieteet, Perinnetieteet, Historia, Musiikintutkimus
2) ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.
3) Matka-apurahat väitöskirjan tekijöille (kaikki tieteenalat)

Application guidelines

Haku tehdään sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet ja linkki osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten on oltava perillä viimeistään 8.2.2022.

Application period

02.01.2022 - 31.01.2022

Contact information

sihteeri(at)konkordia-liitto.com

Categories