Name of funding opportunity

Apurahat opintojen tukemiseen

Funding organisation website

http://www.konkordia-liitto.com

Description

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain.
1) väitöskirjan tekemistä varten työskentelyapurahoja seuraavilla aloilla: Hoitotieteet, kasvatustieteet, oikeustiede, psykologia, sosiaalitieteet, taloustieteet ja valtiotieteet sekä Esittävän taiteen tutkimus
2) ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.
3) Matka-apurahat: ei jaeta vuonna 2021 koronatilanteen vuoksi).

Application guidelines

Haku tehdään sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet ja linkki osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten on oltava perillä viimeistään 9.2.2021.