Name of funding opportunity

Apurahat opinnäytetyöhön

Funding organisation website

https://peurunka.fi/saatio/

Description

Apuraha opinnäytetyöhön on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon (kuten pro gradu tai YAMK) opinnäytetyöhön. Rahoitettavan opinnäytetyön tulee tukea Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka huomioi Säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille. Opinnäytetyön tulosten toivotaan olevan jatkossa sovellettavissa Peurungan palvelutuotantoon.

Application guidelines

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimustoiminta(at)peurunka.fi, haku on avoinna siihen saakka kun vuosittainen apuraha on myönnetty kokonaisuudessaan. Hakuohjeet ja lisätietoja osoitteesta https://peurunka.fi/apuraha-opinnaytetyohon/