Name of funding opportunity

Apurahat Kiinan-tutkimukseen

Funding organisation website

https://www.joeltoivolansaatio.fi/6

Description

Joel Toivolan säätiö edistää Suomessa tehtävää yhteiskuntatieteellistä ja humanistista Kiinan-tutkimusta.

1) Tutkija-apurahat; ensisijaisesti väitöskirjatutkimukseen nuorille ja vastaväitelleille tutkijoille. Apurahan saajan on oltava muusta työstä vapaana apurahakauden. Rahoitus myönnetään enintään 12 kuukaudeksi.

2) Matka-apurahat: Tutkijoille konferenssi- tai muita tutkimusmatkoja varten sekä kiinan kielen opiskeluun Kiinassa. Apurahojen suuruus on enintään 2.000 EUR.

3) Hankeapurahat: Yliopistot ja muut yhteisöt voivat hakea Kiinan-tutkimukseen liittyvää hankeapurahaa projektia tai hanketta varten. Hankeapurahan enimmäismäärä on 5.000 EUR.

Application guidelines

Apurahojen hakemisesta lisätietoja hakuaikana säätiön www-sivuilta: http://www.joeltoivolansaatio.fi