Name of funding opportunity

Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Funding organisation website

http://www.ottomalm.fi/

Description

Apurahoja yksityishenkilöille, järjestöille, työryhmille tai verkostoille kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin hankkeisiin. Vuoden 2021 apurahoja pääsääntöisesti ei myönnetä tieteellisiin tutkimushankkeisiin, esim. väitöskirjatyöskentelyyn.

Tällä kertaa kannustamme erityisesti hakemuksiin, jotka mahdollistavat uuden alun kulttuurielämyksille ja kansalaisaktiviteeteille pandemian jälkeen.

Application guidelines

Hakemukset liitteineen (lyhyt projektisuunnitelma, budjetti, vastuuhenkilön CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta osoitteessa http://www.ottomalm.fi/. Sivuilta löytyvät myös tarkemmat hakuohjeet. Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivulla 1.7.2021 ja niistä ilmoitetaan saajille myös kirjeitse.

Application period

01.04.2021 - 30.04.2021

Contact information

Riitta Heinämaa
s-posti: riittaheinamaa(at)gmail.com

Categories