Name of funding opportunity

Apurahat ja avustukset 2021

Funding organisation website

http://www.nestorisaatio.fi

Description

Nestorisäätiön tarkoituksena on ensi sijassa edistää ja tukea Saimaan uhanalaisten lajien, erityisesti saimaannorpan ja lohikalojen sekä niiden elinympäristön suojelutyötä lajien elinolojen turvaamiseksi ja parantamiseksi. Säätiö voi tukea myös laatokannorpan suojelutyötä tai jotakin muuta luonnonsuojelua edistävää toimintaa.

Säätiö myöntää avustuksia tarkoituksensa mukaiseen toimintaan, mm. lajisuojeluun, tutkimukseen ja ympäristökasvatukseen. Avustusten painopisteenä on konkreettinen suojelutyö.

Application guidelines

Hakulomake löytyy säätiön nettisivuilta: http://www.nestorisaatio.fi/page4.html. Hakemukset liitteineen lähetetään säätiön asiamiehelle ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen nestorisaatio(at)gmail.com tai vaihtoehtoisesti postiosoitteeseen Nestorisäätiö, c/o Arto Vilén, Lammintauksentie 5, 82500 Kitee.

Application period

01.01.2021 - 28.02.2021

Contact information

Tiedustelut ja hakemukset:
Asiamies Arto Vilén
puh. 0400 725 478
s-posti: nestorisaatio(at)gmail.com

Categories