Name of funding opportunity

Apurahat eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiselle

Funding organisation website

http://www.jvws.org

Description

Tukea myönnetään tutkimukselle, jonka tarkoituksena on eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittäminen tai jonka avulla vähennetään eläinkokeiden käyttöä testauksessa tai opetuksessa tai vähennetään koe-eläinten kärsimystä. Etusija annetaan hankkeille, joissa etsitään vaihtoehtoja eläinsuojelullisesti ongelmallisimmille kokeille. Myös aiheeseen liittyville humanistisille tutkimuksille ja opiskelijatöille voidaan myöntää apurahoja.

Application guidelines

Hakemukseen on sisällytettävä hakulomake, tutkimussuunnitelma, tutkimussuunnitelman lyhennelmä (1-2 s.). Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä rahoitussuunnitelma. Hakulomakkeita ja ohjeita saa osoitteesta: http://www.jvws.org. Hakemukset toimitetaan säätiölle sähköisesti yhtenä tiedostona osoitteeseen jvws(at)jvws.org.