Name of funding opportunity

Apurahat akateemisiin jatko-opintoihin

Funding organisation website

http://www.otsakorpi.fi

Description

VAIN JATKOHAKEMUKSET. William ja Ester Otsakorven Säätiö myöntää apurahoja ammattikorkeakoulun tai ammattiopiston opetushenkilöstölle akateemisia jatko-opintoja varten (lisensiaattityö tai väitöskirja) Kymenlaakson sekä Etelä-ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella. Jatko-opintoprojektilla tulee olla kiinteä yhteys oppilaitoksen opetustoimintaan ja sen kehittämiseen. Hakemuksessa tämä yhteys tulee tuoda selkeästi ja perustellusti esille. Valintaprosessissa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka paljon työ tulee hyödyntämään jatko-opiskelijan oppilaitosta.

Application guidelines

Lisätietoa hakuajoista sekä -ohjeista löytyy säätiön WWW-sivuilta: http://www.otsakorpi.fi/?sivu=apurahat.

Application period

- 30.04.2018

Categories