Name of funding opportunity

Naisten tiedesäätiön apurahat

Funding organisation website

http://www.naistentiedesaatio.fi

Description

Naisten tiedesäätiön tarkoitus on edistää tasa-arvoa naisten ja miesten välillä tukemalla naistutkijoiden koulutusta, naisten tekemää tieteellistä tutkimustyötä sekä merkittävien tutkimusten tunnetuksi tekemistä. Vuonna 2018 apurahoja myönnetään väitöskirjan loppuunsaattamiseen seuraavilla tieteenaloilla: Maatalous- ja metsätieteet, Yhteiskuntatieteet (Näihin tieteenaloihin kuuluvat akateemiset oppiaineet on lueteltu sivulla https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=38502967 ). Apurahan saannin edellytyksenä on, että:

1) Apuraha käytetään tohtorintutkinnon edellyttämän opinnäytteen laatimiseen
2) Tutkimusala on miesvaltainen, tutkimus kohdistuu naisiin tai tutkimuksen analyysissa käytetään naisnäkökulmaa.
3) Tutkimussuunnitelman ongelmanasettelu on selkeä, suunnitelman toteuttamisaikataulu on realistinen ja kustannusarvio kohtuullinen.
4) Mikäli hakija on täyttänyt 35 vuotta, toivotaan, että hakemukseen liitetään kuvaus uran hidastumisen syistä. Ikä ei ole apurahan myöntämisen este.

Application guidelines

Hakuohjeet ja lomakkeet on saatavissa WWW-sivuilta: http://www.naistentiedesaatio.fi/apurahat.htm.