Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Apurahat pankkitoimintaan, talouselämään, yhteiskuntatieteisiin tai juridiikkaan liittyvän opetus-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan edistämistä varten sekä rahamarkkinoiden kehittämiseen. Käytännössä apurahoja jaetaan pääasiassa taloustieteisiin ja juridisiin, erityisesti rahoitusalaan liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin, ei kuitenkaan varsinaiseen opiskeluun eikä perustutkinnon suorittamiseen liittyvän lopputyön/Pro gradu -työn tekemiseen. Käytännössä työt ovat olleet usein väitöskirja- tai lisensiaattitöitä. Tänä vuonna säätiö toivoisi saavansa hakemuksia erityisesti reaaliaikaista datataloutta ja sitä kautta finanssialan ja sen työmarkkinoiden kehitystä koskevista tieteellisistä tutkimuksista. Säätiö myöntää apurahan muutamalle hakijalle vuosittain ja kunkin apurahan suuruus on yleensä muutamasta tuhannesta eurosta kymmeneen tuhanteen euroa. Säätiöllä ei ole mahdollisuutta myöntää vuosiapurahoja. Säätiö ei tue matkakuluja. Apurahojen saajille ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse henkilökohtaisesti.

Application guidelines

Säätiöllä ei ole kotisivua Internetissä. Hakuajasta ilmoitetaan ainoastaan Aurora-tietokannassa. Erillistä hakulomaketta ei ole saatavilla, mutta lähetä hakemus tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Lähetä enintään kahden sivun mittainen kooste word-tiedostona tai muuten kopioitavissa olevassa muodossa, jossa kerrot
1) Tutkimuksen tarkoitus ja suorituspaikka
2) Tutkimuskysymykset
3) Tutkimusmenetelmä
4) Työn tieteellinen uutuusarvo
5) Apurahan käyttötarkoitus ja haettavan apurahan määrä
6) Opintojen/tutkimuksen arvioitu valmistumisaika

Tämän lisäksi liitä mukaan yhteystietosi, ansioluettelosi, tutkimustiivistelmä, tutkimussuunnitelma, väitöskirja- tai lisensiaattitutkimuksessa ohjaajan lausunto sekä mahdolliset suositukset.

Lähetä hakemus liitteineen mieluiten sähköpostitse osoitteeseen nordeapankinsaatio(at)nordea.com. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse alla olevaan osoitteeseen. Postitse lähetettävissä hakemuksissa riittää postileiman päiväys 14.10.2021.

Application period

14.09.2021 - 14.10.2021

Contact information

Nordea Pankin säätiö
Sanna Niinikoski-Sandberg
Satamaradankatu 5
V5A
00020 Nordea
s-posti: nordeapankinsaatio(at)nordea.com

Categories